Cash = King

Deze factuur klopt niet! Klopt dat inderdaad? Je moet uitzoeken wat er mis is gegaan. Hoe de factuur moet worden gecorrigeerd. Ondertussen heeft de klant al het gevoel dat de afspraak niet goed is nagekomen. Je wilt voorkomen dat er onnodig klanten ontevreden worden. En tegelijkertijd kun je de administratielast verminderen. Dat kan door te onderzoeken waardoor credit nota’s worden gemaakt.

Wist je dat het uitzoeken van een klacht, een credit nota maken en weer een juiste debet nota maken al gauw een half uur kost? En deze handelingen kunnen weer verkeerd gaan. Wanneer bijvoorbeeld alleen het bedrag wordt gecrediteerd en vervolgens het product opnieuw wordt gefactureerd. Je krijgt dan voorraadverschillen. Je team heeft in zo’n situatie niet alleen werk aan de factuur correcties, maar het kan nog meer problemen veroorzaken op andere afdelingen, zoals voorraadbeheer. En je cijfers kloppen niet meer, zoals gemiddelde prijs, de afzet. Dus werken aan het verminderen van credit nota’s levert voor jou op:

  • Meer tevreden klanten
  • Minder administratie
  • Minder oplossen van gevolgen

Klanten geven al snel aan wanneer je te veel factureert, maar hoor je ze ook wanneer je niet of te weinig factureert? Momenteel werk ik aan een opdracht waar niet alle inkopen goed zijn geregistreerd onder een project. Het gevolg is, dat niet alle inkoop wordt doorbelast aan de klant. Dat heeft direct gevolgen op de omzet en marge! Terwijl de klant al akkoord heeft gegeven op je voorstel en je deze kosten kunt factureren. De gemakkelijkste manier om je omzet te verhogen is alles te factureren wat je overeengekomen bent te factureren.

Is jouw omzet en marge wat je beoogt? Of zijn er stappen in jouw werkproces waardoor je omzet mist? Ik help je graag om jouw omzet makkelijk te verhogen!

Want Cash = King! Op verschillende manieren kun je je liquiditeit verbeteren:

  • Snelheid van factureren
  • Juistheid van factureren
  • Betalingstermijn

Snelheid en juistheid van factureren kun je zelf beïnvloeden. De betalingstermijn kun je stellen, maar hier ben je mede afhankelijk van de medewerking van je klanten. Hoe eerder je je geleverde producten en/of diensten factureert, des te sneller krijg je betaald na levering. En als de factuur meteen klopt, hoef je daar ook geen correcties op na te sturen. Correcties vertragen weer de betaling.

Hoe snel, volledig en correct verstuurt jouw onderneming facturen?

En dan toch kun je te maken krijgen met late betalingen en onbetaalde facturen. Je hebt je kosten gemaakt, je tijd erin gestoken en spijtig genoeg niet (op tijd) beloond met betaling. Je kunt in ieder geval zorgen dat betalingen niet worden uitgesteld door oorzaken vanuit jouw bedrijf. Het begint bij afspraken die tijdens de verkoop worden gemaakt. Hoe goed worden deze vastgelegd om al je afspraken na te komen. En hoe zijn verwachtingen van klanten besproken en verhelderd. Ook al worden prijsafspraken goed nagekomen op de factuur, dan nog kunnen klanten betaling van facturen uitstellen om andere redenen. Zoals bijvoorbeeld een te late levering of een andere verwachting bij de kwaliteit van je product.

Wil jij met jouw team klantafspraken beter nakomen? Administratielast verminderen? Klachten verminderen? Werk in het team beter op elkaar afstemmen, efficiënter werken? Met procesoptimalisatie behaal je al deze doelen. Meld je aan voor een gratis sessie om vrijblijvend te sparren:  https://deprocesoptimalist.nl/gratis-sessie/